Pradžia
Sveiki atvykę į Ventos muzikos mokyklą

VI tarp­tau­ti­nis vai­kų ir jau­ni­mo tau­ti­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lis „TŪTO 2018“

Šiaulių Sau­liaus Son­dec­kio me­nų gim­na­zi­jos iniciatyva prasidėjo ­VI tarp­tau­ti­nis vai­kų ir jau­ni­mo tau­ti­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lis „TŪTO 2018“. Festivalio programoje numatyti ke­tu­ri kon­cer­tai – Šiau­liuo­se ir Ma­žei­kiuo­se, kuriuose dalyvauja 20 ko­lek­ty­vų, 300 da­ly­vių.

Ba­lan­džio 22 die­ną fes­ti­va­lio kon­cer­tas nuskambėjo Ma­žei­kiuo­se, Šv. Pran­ciš­kaus Asy­žie­čio baž­ny­čio­je, kuriame dalyvavo Šiaulių Sau­liaus Son­dec­kio me­nų gim­na­zi­jos, Nau­jo­sios Ak­me­nės,  Ma­žei­kių Vytauto Klo­vos mu­zi­kos mo­kyk­lų kolektyvai,  Pa­pi­lės kultūros namų  moterų vo­ka­li­nis an­samb­lis ,,Pilė“ bei Ven­tos mu­zi­kos mo­kyk­los kolektyvai: tau­ti­nių muzikos inst­ru­men­tų or­kest­ras (vadovė Minifreda Voronovienė), folk­lo­ro an­samb­lis „Aus­tė­ja“ (vadovė Auksė Nainytė), vai­kų cho­ras „Ge­nu­mai“ (vadovas Raimondas Dievinas), suaugusiųjų mišrus choras ,,Ventava“ (vadovė Donvina Savickienė).

Fes­ti­va­lis šie­met ski­ria­mas vals­ty­bės 100-me­čiui, todėl koncertų metu bus pa­ro­dy­ta liepos 1-6 dienomis Vilniuje vyk­sian­čios Dai­nų šven­tės „Var­dan tos“ Kalnų parko an­samb­lių vakaro ,,Tėvyne mūsų“ pro­gra­mos da­lis.

Festivalio momentai.

 

„Venta piano duo“ ir vėl Marupėje

Baladžio 12d. „Venta piano duo“ (Dominyka Gurinaitė ir Emilija Lopaitytė, mokyt. I. Vežuks), jau antrą kartą dalyvavo  Noros Novikos  IX tarptautiniame mažosios kamerinės muzikos konkurse Marupėje (Latvija). Duetas konkursinę programą atliko labai gerai ir pelnė nominaciją ,,Už geriausiai atliktą šiuolaikinės muzikos kompoziciją“.  Tai – Lietuvos kompozitoriaus  V.Neugasimovo  „Autumn in Paris“ ir „Rumba for Johann“ .  Šį kūrinį duetas ruošė specialiai šiam konkursui.

Konkurso akimirkos.

 

VI-asis lietuviškos muzikos festivalis „Ant muzikos kranto“

Puoselėdami pagarbą ir meilę lietuviškai muzikai, tradicijoms, propaguodama lietuvių kompozitorių kūrybą, bei minėdama Lietuvos atkūrimo šimtmetį, kovo 30 dieną Ventos muzikos mokykla surengė šeštąjį regioninį lietuviškos muzikos festivalį „Ant muzikos kranto“. Pasidalinti lietuviškos dainos ir muzikos garsais susirinko Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos, Kelmės r. Tytuvėnų gimnazijos meno skyriaus, N.Akmenės, Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklų mokiniai ir mokytojai. Festivalio programoje skambėjo lietuvių kompozitorių instrumentiniai ir vokaliniai kūriniai.

Klausytojai galėjo pasidžiaugti įvairiausiais instrumentais ir jaunųjų atlikėjų balsais atliekama lietuvių kompozitorių kūryba.

Festivalio pabaigoje mokytoja Dalia Jankuvienė tarė padėkos žodį festivalio organizatoriui Savėlijui Batavičiui, bei visiems dalyvavusiems atlikėjams, koncertmeisteriams, mokytojams už ugdytinių parengimą, lietuviškos muzikos sklaidą.

Koncerto nuotraukos.

 

Pramoginė muzika ir tautiniai instrumentai

Vasario 19 d. ansamblis ,,Jaunieji muzikantai" - birbynininkai Matas Navickas, Minijus Lekšaitis (mokyt. V.Virbickas) ir kanklininkės Aistė Pakalniškytė, Gustė Saudargytė , Austėja Rimkutė (mokyt. A.Nainytė) smagiai sutiko atostogas Šiauliuose. Dainų muzikos mokykloje vyko festivalis ,,Pramoginė muzika ir tautiniai instrumentai", skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. Jame tautiniais instrumentais muzikavo mokiniai iš Šiaulių 1-sios, Kuršėnų, Radviliškio, Panevėžio, Naujosios Akmenės muzikos mokyklų bei Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos. Atlikėjai su puikia nuotaika muzikavo vieni kitiems ir juos palaikantiems klausytojams.

Festivalyje netrūko šypsenų, gerų emocijų ir bendrumo jausmo. Jaunuosius muzikantus įkvėpė ir dar labiau sustiprino įspūdingos festivalio dovanėlės.

Daugiau nuotraukų.

 

Vaikų chorų festivalis „Dainuojam Lietuvai“

Kovo 11- osios proga N. Akmenės  Kultūros centre suskambėjo vaikų chorų festivalis ,,Dainuojam Lietuvai“, kuris leido pasidžiaugti kūrybingumu, meile muzikai ir dainai.

Koncertavo rajono vaikų chorai, solistai iš muzikos mokyklų, berniukų choras iš Latvijos.

Ventos muzikos mokyklą atstovavo jaunučių choras ,,Čiulkinėlis“, mergaičių vokalinis ansamblis (mokytoja Donvina Savickienė, koncertmeisteriai Raimondas Dievinas, Gintautas Jankus), bei solistė Dominyka Gurinaitė (mokytoja Genovaitė Bučiuvienė, koncertmeisteris Imants Vežuks).

Nuotraukos iš renginio.

 

„Karštas“  „Muzikinis pavasaris“ Panevėžyje

Balandžio 20 d. Ventos muzikos mokyklos mokinė Emilija Lopaitytė (mokyt. I.Vežuks), dalyvavo respublikiniame jaunųjų pianistų konkurse „Muzikinis Pavasaris“, kuris vyko Panevėžio dailės galerijoje. Šis konkursas dvigubai jubiliejinis – skirtas Lietuvos atkūrimo šimtmečiui ir Panevėžio muzikos mokyklos 70 metų jubiliejui. Konkurso dalyviai atvykę iš visos Lietuvos.

Emilija konkursinę programą  (B.Dvarionas „Pėdos“, N. Rakov „Koncertinis etiudas“) atliko muzikaliai ir emociškai stabiliai. Komisija ( prof. S.Okruško, mokyt.ekspertas R. Lukošius, Panevėžio muzikos mokyklos direktorė Žydrūnė Pilkauskienė) tai įvertino antrąja vieta. Puiki Emilijos sėkmė!

Konkurso nuotraukos.

 

Ventiškiai papilėniškių pasakoje apie meilę

Romantiškai nusiteikę Ventos muzikos mokyklos mokiniai ir jų mokytojai sutiko pavasarį integruotame etikos-muzikos renginyje apie meilę  ,,Jūratė ir Kastytis", Papilės Simono Daukanto gimnazijoje. ,, Austėjukės" - Aistė Pakalniškytė, Gustė Saudargytė ir Austėja Rimkutė (mokyt.

A. Nainytė ) pritardamos tradicinėmis kanklėmis išdainavo žvejo Kastyčio kasdienybę, pilnus tinklus ir jo svajas. Mokytojų E. Čepulienės ir I. Vežuko vadovaujamas fortepijoninis duetas  Imantė Vežuka ir Joana Danusevičiūtė muzikos garsais nutapė Dieviškos Jūratės paveikslą. Jūratės ir Kastyčio begalinę meilę išvingiavo tautinių muzikos instrumentų ansamblis ,,Jaunieji muzikantai": birbynininkas Minijus Lekšaitis (mokyt. V.Virbickas), kanklininkės  Aistė, Gustė  ir Austėja. Šių mergaičių trio apie Kastyčio pasaką jūros gelmėse ir  linksmą šokį ,,sutrenkė" tradicinėmis kanklėmis. Tarsi surūstinto Perkūno griausmas ir žaibai fortepijoninis duetas Fausta Borusevičiūtė ir Virginija Baranauskaitė (mokyt. E.Čepulienė) sudaužė Jūratės gintaro namus. Vesta Adomaitytė (mokyt. E. Čepulienė) skambino fortepijonu apie meilę, kuri sujungė ir pražudė dvi liepsnojančias širdis.

Anot legendos, neliko nieko, bet šią istoriją  visiems primins į krantą išplaukę  gintarai...

Renginio momentai.

 

Festivalis VII-asis, bet konkursas I-asis

VII  Šiaulių fortepijoninių duetų festivalio naujovė, ne tik meistriškumo kursai ir koncertai visose Šaulių regiono muzikos mokyklose, bet ir jaunųjų fortepijoninių duetų tarptautinis konkursas. Konkurso rengėjai įvedė dar vieną naujovę -  „D“ grupę, kurioje varžėsi mišrūs duetai (mokytojai/ tėvai ir mokiniai).

„B“ grupėje antros vietos laureato diplomą ir teisę koncertuoti laureatų koncerte iškovojo „Venta Piano Duo“ (Emilija Lopaitytė ir Dominykas Gurinaitė, mokyt.I.Vežuks. Programoje: M. Cornick „Swing“ ir „Blues“, L.van Beethoven „Sonata“ op.6, Id.). Teisę koncertuoti turėjo tik 1-osios vietos nugalėtojai, tačiau dėl labai mažo balų skirtumo tarp 1-osios ir 2 – osios vietos, komisijos pirmininkas profesorius iš Maskvos M. Nikešičevas, suteikė papildomą teisę koncertuoti laureatų koncerte „Venta Piano Duo“.

Skaityti daugiau...
 
«PradžiaAnkstesnis12345678910SekantisPabaiga»

Puslapis 10 iš 31
Visos teisės saugomos © 2021 Akmenės rajono Ventos muzikos mokykla.
Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU/GPL licenziją.