Pradžia APIE MOKYKLĄ

1979-aisias metais pasklidusi žinia sudrumstė nedidelio Ventos miestelio monotonišką gyvenimą – steigiama vaikų muzikos mokykla. Ši žinia nebuvo perkūnas iš giedro dangaus: daug gabių muzikai vaikų iš Ventos važinėjo į vienintelę rajone Naujosios Akmenės muzikos mokyklą, todėl atsirado poreikis lavinti muzikinius gabumus ir steigti muzikos mokyklą arčiau namų. Naujos mokyklos statybai lėšų nebuvo, todėl nutarta rekonstruoti dviaukštį gyvenamąjį namą šalia vidurinės mokyklos. Darbų ėmėsi tuo metu klestėjęs Akmenės Statybinių medžiagų kombinatas, vadovaujamas Prano Leonaičio. Iš pradžių nereikėjo viso pastato: vienoje namo pusėje skambėjo muzika ir klegėjo vaikai, kitoje dar gyveno senieji gyventojai.

Muzikos mokykla duris atvėrė 1979 m. rugsėjo 1 dieną. Pirmuoju direktoriumi buvo paskirtas Jonas Pocius. Jam teko mokyklos kūrimosi, mokinių priėmimo bei mokytojų kolektyvo formavimo rūpesčiai. Buvo priimta 60  mokinių, pakviesti dirbti 6 mokytojai: G.Bučiuvienė, G.Pocienė, R.Šidlauskaitė, V.Zauraitė, Dž.Mockus, S.Tunaitienė. Jie mokė groti fortepijonu, akordeonu, smuiku, kanklėmis, pučiamaisiais instrumentais. Susikūrė pirmieji meno kolektyvai: mokytojų kaimo kapela, kanklininkių, akordeonistų ansambliai, moksleivių choras. 1985 metais pirmąkart dalyvauta respublikinėje Dainų šventėje.

 

Nuo 1987 metų mokyklai ėmė vadovauti  antrasis direktorius Voldemaras Kontenis. Jo entuziazmo dėka dvigubai išaugo mokinių ir mokytojų kolektyvas. Jauniems ir gabiems pedagogams netrūko kūrybinės ugnelės. Suburti nauji kolektyvai: smuikininkų ansamblis (vad. V.Senulienė), vaikų liaudiškos muzikos kapela (vad. R.Dievinas), birbynininkų (vad.G.Jankus,V.Virbickas) ir kanklininkių (vad. M.Voronovienė) ansambliai, mokytojų liaudiškos muzikos kapela (vad.V.Kontenis). Kolektyvai pradėjo koncertinę veiklą ir greitai susilaukė pirmojo pripažinimo: 1988 m. respublikinėje kapelų šventėje–konkurse Trakuose ir 1989 m. respublikinėje liaudiškos muzikos kapelų šventėje „Grok, Jurgeli“ Kaune vaikų ir mokytojų liaudiškos muzikos kapelos tapo laureatėmis.

Nuo 1993 metų mokyklai vadovauja Minifreda Voronovienė. Mokinių skaičius išaugo iki 150, muzikos meno juos moko jau 20 mokytojų. Suaktyvėjo moksleivių ir pedagogų meninių kolektyvų veikla. Aktyviai dalyvaujama respublikinėse Dainų šventėse, festivaliuose, konkursuose.

Ventos muzikos mokykla atvėrė duris į muzikos pasaulį vaikams aplinkiniuose miesteliuose.  1994 metais buvo atidarytas muzikos mokyklos filialas Viekšniuose, kuris 1999 metais tapo Mažeikių rajono  Vinco Deniušio meno mokykla. 1998 metais įkurtas filialas Papilėje, bet 2003 m. Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimu jis buvo uždarytas.

Per 35 metus muzikos mokyklą baigė 33 moksleivių laidos – 343 absolventai. Dabar mokykloje dirba 15 muzikos pedagogų: 1 ekspertas, 5 mokytojai metodininkai (su direktore), 10 vyresniųjų mokytojų.

Sugrįžę, laukiami ir reikalingi mūsų buvę mokiniai, dabar kolegos: D.Guobaitė-Baranauskienė, A.Nainytė, R.Paulikaitė-Šmigelskienė, S.Batavičius, V.Gricius. Įsimintini buvę kolegos  L.Vežuka, J.Skėrytė, A.Zubaitė, A.Balčiūnaitė , profesionaliai ruošdami ugdytinius  garsino mokyklos vardą.

Tradicijos ir pasiekimai

Nuo mokyklos įkūrimo praėjo jau 35 metai. Per tą laiką susiformavo tradicijos: teatralizuoti kalėdiniai vakarai, koncertai tėveliams ir visuomenei, festivaliai. Muzikos mokyklos mokytojų kolektyvas puoselėja tradicijas ir nuolat ieško naujovių.

Mokykla turi kuo didžiuotis: kūrybingų, darbščių mokytojų bei talentingų vaikų dėka nuo 1994 metų Ventos vardas skamba respublikiniuose konkursuose. A.Lapkus (mokyt. R.Dievinas), E.Lileikytė (mokyt. G.Bučiuvienė) - „Dainų dainelėje“, A.Nainytė, I.Kriaučiūnaitė (mokyt.M.Voronovienė), V.Bogavičius(mokyt.V.Virbickas) - J.Švedo jaunųjų atlikėjų konkursuose, I.Gedgaudaitė, A.Adomavičiūtė (mokyt.A.Balčiūnaitė), B.Dvariono jaunųjų atlikėjų konkursuose, L.Tukytė, I.Rumbinaitė, K.Akulavičius, V.Žalimas, A.Mickus, A.Pocevičius, K.Sovaitė, M.Sova, V.Nociūtė, A.Nociūtė (mokyt.V.Mikalauskienė), I.Laurynaitė (mokyt. R.Šmigelskienė) - respublikiniuose ir tarptautiniuose akordeonistų konkursuose, pianistės G.Griciutė, V.Zeleckytė, G.Kliminskaitė (mokyt. I.Vežuks), V.Smilgytė, G.Jankutė (mokyt.E.Čepulienė) - tai tik dalis jaunųjų talentų. Didelių aukštumų pasiekė ir išgarsėjo G.Bučiuvienės ruošiamos dainininkės Justina Norbutaitė su grupe „Belekuoks“, Ieva Petrikaitė.

Džiugina ir kitų vaikų noras dalyvauti koncertuose, renginiuose. Jų dėka neblėsta tradicijos, renginiai įgauna platesnį mastą ir aukštesnį meninį lygį. Štai pavyzdžiui, džiazinės muzikos festivalis „Venta JAZZ“, kurio iniciatorius yra I.Vežuks, iš vietinės reikšmės koncerto tapo rajoniniu, vėliau respublikiniu, dabar jau ir tarptautiniu festivaliu, į kurį jau sunku priimti visus norinčius dalyvauti. Festivalis „Venta JAZZ-2011“ buvo devintasis. Tradiciniu renginiu tapo jaunųjų talentų (muzikos, šokio, dailės) tarptautinis festivalis „Menų mozaika“ (2010, 2013). Šiame festivalyje dalyvauja per 200 jaunųjų muzikantų, šokėjų, dainininkų iš Lietuvos ir Latvijos.

Ventukai

Didžiausio populiarumo sulaukė moksleivių liaudiškos muzikos kapela „Ventukai“, gyvavusi 20 metų. Kapela įkurta 1987 m. Visą laiką nuo pat pirmos įkūrimo dienos kapelai vadovavo R.Dievinas. Iš pradžių jaunieji muzikantai koncertavo įvairiuose Lietuvos miestuose. Žiūrovus žavėjo solistas A.Lapkus, vėliau D.Kumpikevičius. 1991 m. organizuota pirmoji koncertinė kelionė į užsienį – koncertas Lenkijoje. Per 20 aktyvios koncertinės veiklos metų kolektyvas surengė 1550 koncertų Lietuvoje ir užsienyje. Išleistos 5 garso kasetės bei kompaktinės plokštelės, o plokštelės „Susitikimas“ bei „Keliaujam su daina“ tapo Auksiniais diskais (2005 ir 2006 metais). Neliko nė vieno Lietuvos rajono, kuriame nebūtų koncertavę „Ventukai“. Kolektyvas dalyvavo daugybėje respublikinių švenčių, konkursų ir juose tapo nugalėtojais, diplomantais, laureatais ar žiūrovų simpatijų prizininkais („Grok, Jurgeli“, „Linksmoji armonika“, „Jurginės“, „Griežk, smuikeli“, „Ant rubežiaus“, „Grok, žemaiti“ ir t.t.).  2004 metais kolektyvas pelnė Lietuvos Liaudies kultūros centro organizuojamo konkurso „Aukso paukštė“ nominacijos „Geriausias liaudiškos muzikos kapelos kolektyvas ir vadovas“ nugalėtojai. Bene labiausiai „Ventukus“ išgarsino televizijos projektai: 2003 m. jie tapo „Duokim garo“ čempionais, 2004 m. „Nacionalinės muzikos lygos“ čempionai.

Tautinių muzikos instrumentų  orkestras

Tautinio atgimimo dvelksmas neaplenkė ir Ventos muzikos mokyklos. 1991 metais susikūrė Ventos muzikos mokyklos tautinių muzikos instrumentų orkestras, jam vadovauja M.Voronovienė. Liaudies instrumentai tapo ypač populiarūs rengiant įvairias valstybines šventes. Iš pradžių orkestre grojo tik kanklės ir birbynės, vėliau įsijungė ir kiti muzikos instrumentai: skudučiai, lumzdelis, džingulis, skrabalai, sekminių ragelis. Skudutininkų ansamblis, vadovaujamas mokytojos D.Jankuvienės - dviejų tarptautinių Pr.Stepulio kamerinių ansamblių konkursų laureatai. Reikšmingas mokytojo V.Virbicko indėlis – ugdo birbynininkus, didžiąją dalį orkestro repertuaro sudaro jo aranžuotės ir originalūs kūriniai. Savo grojimu orkestre talkina mokytojai - birbynininkas G.Jankus ir kanklininkė A.Nainytė.

Orkestras aktyviai koncertuoja, dalyvauja įvairiuose konkursuose, festivaliuose. Jo atliekama muzika džiugino klausytojus Respublikinėje Moksleivių dainų šventėse, Pasaulio lietuvių dainų šventėse, respublikiniuose festivaliuose - „Ralio“, „Ainių sutartinė“, „Skambėkite, kanklės“, Šiaulių krašto - „Muzikos pavasariai“, „TŪTO“, Žemaitijos ir Klaipėdos krašto „Mes – Lietuvos vaikai“, „Trimitatis“. Kolektyvui teko keliauti  ir koncertuoti užsienyje: Lenkijoje, Italijoje, Vokietijoje. Kas 5 metai vyksta orkestro jubiliejiniai renginiai. Reikšmingi liaudies instrumentų skyriaus projektai - teatralizuotas koncertas orkestro 10-mečiui paminėti ir ta proga išleista kompaktinė plokštelė, 15-os metų sukakties koncertas „Jau saulelė...“, 20-mečiui skirtas koncertas „Pakol jauni esma...“.

Lietuvos liaudies kultūros centras šiam kolektyvui skyrė 2001 metų geriausio tautinių instrumentų orkestro  ir vadovo nominaciją „Aukso paukštė“.

Daug vandens nuplukdė pro mokyklą tekanti Venta, daug melodijų nuvilnijo jos pakrantėmis... Ir vis tebevilnija, nes muzikos mokyklos kolektyvas nelinkęs sustoti. Ne tik mokiniai, bet ir mokytojai aktyviai dalyvauja koncertiniuose renginiuose, profesionalumu džiugina klausytojus ir papuošia bet kurį Ventos ar rajono renginį.

Mokykla turi savo dainą, kuri skamba per visas didžiąsias muzikos mokyklos šventes. Muziką sukūrė R.Dievinas, teksto autorius – J.Elekšis. Joje mokykla pavadinta prasmingu vardu – Dainų namais. Nesiliauja skambėti dainos ir melodijos ant upės kranto iškilusiame pastate, ir jaučiasi čia visi kaip namuose, nes priima čia svetingai visus, besiilginčius grožio, skambėjimo, šviesos ir mažų muzikos stebuklų.

„Didžiajam muzikos menui reikia didelių ir muzikų, o didieji muzikai gimsta ten, kur jų mažų yra skaičius didelis.“ (J.Gruodis).  Džiugu, kad Dainų namuose nemažėja mažųjų muzikų.

 
Visos teisės saugomos © 2021 Akmenės rajono Ventos muzikos mokykla.
Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU/GPL licenziją.