Pradžia BUHALTERIJA 2017 metų ataskaitos
2017 metų ataskaitos

Viešųjų pirkimų planas 2017 m.

A. Biudžeto vykdymo ataskaitos 2017 m. I ketv.
  1. Mokėtinų ir gautinų sumų forma Nr.4
  2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita forma Nr.2

B. Finansinės ataskaitos 2017 m. I ketv.

C. Supaprastinti mažos vertės pirkimai

D. Biudžeto vykdymo ataskaitos 2017 m. II ketv.
E. Finansinės ataskaitos 2017 m. II ketv.
  1. Aiškinamasis raštas 2017 m. II ketv.
  2. Finansinės būklės ataskaita 2017 m. II ketv.
  3. Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. II ketv.
  4. 20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos"
F. Biudžeto vykdymo ataskaitos 2017 m. III ketv.
G. Finansinės ataskaitos 2017 m. III ketv.

 
Visos teisės saugomos © 2021 Akmenės rajono Ventos muzikos mokykla.
Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU/GPL licenziją.