Pradžia
Sveiki atvykę į Ventos muzikos mokyklą

Koncertas Šeimos dienai

Gegužės 12d. minint Šeimos dieną,  koncertavo Ventos socialinių namų globotiniai, pirmus metus lankantys Ventos muzikos mokyklą. Juos muzikavimo meno mokė mūsų mokyklos mokytojai: G. Bučiuvienė, D. Jankuvienė, A. Nainytė, G. Jankus, V. Virbickas.

Skaityti daugiau...
 

,,Trimitatis“ Palangoje

Tradicinių kanklių ansamblio ,,Austėja" ( mokyt. A. Nainytė) dalyvės tebegyvena šventinėm  nuotaikom. Kovo 9-10 d. Palangoje vyko tradicinis XVII Žemaitijos ir Klaipėdos krašto tautinių instrumentų festivalis "Trimitatis". Jame dalyvavo 700 mokinių, grojančių tradicinėmis kanklėmis, birbynėmis,  koncertinėmis kanklėmis bei skudučiais. Atvykusios  pirmąją repeticijos dieną sklandžiai kankliavo, dainavo ir žiūrėjo įspūdingą Lietuvos istoriniais faktais paremtą spektaklį ,,Molinis sapnas". Antrą dieną  Palangos koncertų salėje, gausybe tautiniais rūbais pasipuošusių mokinių ir mokytojų, su puikiai režisuotu renginiu paliko neišdildomą įspūdį septynioliktasis ,,Trimitatis“. Aštuonioliktasis ,,Trimitatis“ kitais metais  skambės Plungėje.

Daugiau nuotraukų

 

,,Linksmieji perliukai“ - iš Ventos

Gegužės 4 dieną  devintąjį kartą į Klaipėdą dainininkus  sukvietė  tarptautinis vaikų ir jaunimo estradinio dainavimo konkursas ,,Linksmieji perliukai - 2018“. Konkurse dalyvavo 69 solistai  iš Lietuvos, Baltarusijos ir Rusijos. Ventos muzikos  mokyklą atstovavo solistai -  Akvilė Srūgytė,  Dominyka Gurinaitė ir Dominykas Mazaliauskas. Šį kartą Dominyka, Akvilė ir Dominykas savo amžiaus kategorijose pripažinti  II vietų laureatais. Didžiuojamės šių mokinių aukštais pasiekimais ir didžiulėmis  pastangomis bei dėkojame jų tėveliams už  pagalbą.

Daugiau nuotraukų.

 

„Draugystės tiltai 2018“

2018 m. balandžio 20 d. Kuršėnų meno mokykloje vyko VII -asis tradicinis Šiaulių regiono jaunųjų pianistų festivalis „Draugystės tiltai“. Renginys unikalus tuo, kad kiekvienais metais vyksta vis kitoje regiono meno ar muzikos mokykloje. 2010 m. savo kelią pradėjęs Radviliškyje, apkeliavęs Kuršėnus, Ventą, Joniškį, Pakruojį, šiais metais vėl sugrįžo į Kuršėnus. Festivalyje dalyvavo gausus būrys jaunųjų pianistų iš įvairių muzikos bei meno mokyklų. Ventos muzikos mokyklai atstovavo fortepijoninis duetas Joana Danusevičiūtė ir Imantė Vežuka (mokyt. E. Čepulienė ir I. Vežuks) bei Vesta Adomaitytė (mokyt. E. Čepulienė). Festivalio vėliava buvo perduota Ventos muzikos mokyklai. Tad kitais metais festivalis „Draugystės tiltai“ kvies jaunuosius pianistus į Ventą.

Fotografijos iš festivalio.

 

VI tarp­tau­ti­nis vai­kų ir jau­ni­mo tau­ti­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lis „TŪTO 2018“

Šiaulių Sau­liaus Son­dec­kio me­nų gim­na­zi­jos iniciatyva prasidėjo ­VI tarp­tau­ti­nis vai­kų ir jau­ni­mo tau­ti­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lis „TŪTO 2018“. Festivalio programoje numatyti ke­tu­ri kon­cer­tai – Šiau­liuo­se ir Ma­žei­kiuo­se, kuriuose dalyvauja 20 ko­lek­ty­vų, 300 da­ly­vių.

Ba­lan­džio 22 die­ną fes­ti­va­lio kon­cer­tas nuskambėjo Ma­žei­kiuo­se, Šv. Pran­ciš­kaus Asy­žie­čio baž­ny­čio­je, kuriame dalyvavo Šiaulių Sau­liaus Son­dec­kio me­nų gim­na­zi­jos, Nau­jo­sios Ak­me­nės,  Ma­žei­kių Vytauto Klo­vos mu­zi­kos mo­kyk­lų kolektyvai,  Pa­pi­lės kultūros namų  moterų vo­ka­li­nis an­samb­lis ,,Pilė“ bei Ven­tos mu­zi­kos mo­kyk­los kolektyvai: tau­ti­nių muzikos inst­ru­men­tų or­kest­ras (vadovė Minifreda Voronovienė), folk­lo­ro an­samb­lis „Aus­tė­ja“ (vadovė Auksė Nainytė), vai­kų cho­ras „Ge­nu­mai“ (vadovas Raimondas Dievinas), suaugusiųjų mišrus choras ,,Ventava“ (vadovė Donvina Savickienė).

Fes­ti­va­lis šie­met ski­ria­mas vals­ty­bės 100-me­čiui, todėl koncertų metu bus pa­ro­dy­ta liepos 1-6 dienomis Vilniuje vyk­sian­čios Dai­nų šven­tės „Var­dan tos“ Kalnų parko an­samb­lių vakaro ,,Tėvyne mūsų“ pro­gra­mos da­lis.

Festivalio momentai.

 

„Polifonija ir aš“ 2018

Nepastebimai atėjo laikas ir paskutiniam I. Vežuko klasės mokinių 2017/2018m.m konkursiniam pasirodymui. Tai Radviliškio muzikos mokyklos organizuojamas jaunųjų pianistų konkursas „Polifonija ir aš“. „C“ (5-6kl.) kategorijoje I-ąją vietą iškovojo Goda Mikužaitė (atliko D. Scarlatti „Fugette“ ir J. Ivanovs „Eskizas fa-diez“) ir  Emilija Lopaitytė laimėjo diplomą už geriausiai atliktą pjesę (J.S. Bach „Fantazija“, J. Ivanovs „Skerco“). Taigi, labai sėkmingas konkursinio sezono uždarymas!

Nuotraukos iš konkurso.

 

Šiaulių regiono vaikų ir jaunimo dainavimo konkursas „Tau, mama“

2018 m. balandžio 25 d. Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijoje vyko Šiaulių regiono vaikų ir jaunimo dainavimo konkursas „Tau, mama“.  Šio konkurso dalyviai – dainą mylintys įvairaus amžiaus solistai ir vokaliniai ansambliai, kurie buvo vertinami pagal amžiaus kategorijas.
Ventos muzikos mokyklą atstovavo IV klasės dainavimo specialybės mokinė Austėja Nociūtė (mokytoja Donvina Savickienė, koncertmeisteris Raimondas Dievinas), kuri B kategorijoje pelnė II vietos diplomą.
 

„Venta Piano Duo“ Grand  Prix  Elektrėnuose

Neįtikėtinai didelė sėkmė lydėjo „Venta Piano Duo“ (Dominyka Gurinaitė ir Emilija Lopaitytė, mokyt. I. Vežuks) Elektrėnuose, kur balandžio 27d. vyko  XVIII – asis  respublikinis  fortepijoninių  ansamblių  konkursas „Skambinu  su draugu“. 14 duetų  ir trio  iš visos Lietuvos  konkurencijoje, komisija Grand Prix  skyrė  būtent  Ventos  muzikos  mokyklos  auklėtinėms ir tai  dar ne viskas – „Venta  Piano  Duo“ laimėjo ir nominaciją už geriausiai atliktą klasikinį kūrinį (Beethoven „Sonata“ op. 6) ir taip pat nominaciją už geriausiai atliktą džiazinį kūrinį (M. Cornick „Blues“ ir „Swing“). Tiesiog maksimalus laimėjimas! Šis laimėjimas jau aštuntasis (6 tarptautiniai, 2 respublikiniai). Visa ši patirtis yra didžiulis stimulas ir varomoji jėga duetui  tolimesniems  siekiams.

Konkurso akimirkos.

 
«PradžiaAnkstesnis12345678910SekantisPabaiga»

Puslapis 1 iš 23
Visos teisės saugomos © 2018 Akmenės rajono Ventos muzikos mokykla.
Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU/GPL licenziją.